Veikkaajat.netin esittely

Veikkaajat.net on veikkauskilpailuihin erikoistunut palvelu. Täällä voit kilpailla esimerkiksi eri urheilutapahtumien veikkauskuninkuudesta.

Veikkaajat.net tarjoaa käyttöliittymän, jossa voit tallentaa omat veikkauksesi sekä seurata muiden tekemiä veikkauksia ja kokonaispistetilanteen kehittymistä reaaliajassa. Veikkaajat.net vastaa veikkauskohteiden esillepanosta sekä tulosten päivittämisestä järjestelmään välittämästi kunkin kohteen tuloksen selvittyä.

Kaikille avoimiin veikkausryhmiin osallistumisen lisäksi voit myös perustaa valitsemaasi tapahtumaan yksityisen veikkausryhmän ja kutsua siihen mukaan haluamasi pelikaverit. Veikkauskilpailuja voi siis käydä myäs yksityisesti kaveriporukan kesken.

Veikkaajat.netissä veikkaukset täytyy tallentaa ennen kohteiden aikarajojen umpeutumista. Aikaraja on tyypillisesti kohteen, esimerkiksi ottelun alkamisaika. Ennen kohteen aikarajaa omaa veikkausta voi vielä muutella vapaasti. Kun kohteen aikaraja on ylittynyt, tulevat myös muiden veikkausryhmään kuuluvien tekemät veikkaukset kyseisestä kohteesta näkyviin.

Kuvia käyttöliittymästä

Veikkausten tallennus

Kuva 1: Veikkausten tallennus



Muiden käyttäjien veikkaukset ja tulokset

Kuva 2: Veikkaustilanteen seurantaa


Kooste

Kooste2

Kuva 3: Omat veikkaukset ja koostetietoa muiden veikkauksista



Pistetilanne

Kuva 4: Pistetilanteen seurantaa



Tulosarkisto

Kuva 5: Tulosarkisto


Käyttäjien luomat veikkauskilpailut

Veikkaajat.net tarjoaa käyttäjille myäs mahdollisuuden luoda täysin omanlaisia veikkauskilpailuja. Käyttäjien luomissa kilpailuissa kilpailun perustaja lisää itse veikattavat kohteet sekä vastaa niiden lopputulosten tallentamisesta. Kilpailun perustaja osallistuu myös itse luomaansa kilpailuun.

Oman veikkauskilpailun luominen on hyödyllistä esimerkiksi siinä tapauksessa, että Veikkaajat.netin ohjelmassa ei ole toivottua tapahtumaa. Omassa kilpailuissa voi myös esimerkiksi yhdistellä eri urheilulajien kohteita tai ottaa mukaan kohteita joilla ei ole mitään tekemistä urheilun kanssa.

Veikkaajat.netissä on käytässä seuraavat kohdetyypit ja pisteytysmallit:

Ottelun lopputulos

Ottelun lopputulos-kohdetyyppi sopii kohteisiin, joissa vastakkain on kaksi joukkuetta tai pelaajaa. Ottelun voittajan (tai tasapelin) oikein veikkaamisen lisäksi myäs täysin oikein tai lähelle veikatusta maalimäärästä on mahdollista saada pisteitä.

Ottelun lopputulos veikkaus

Ottelun lopputulos tulokset

1x2

1x2-tyyppissä kohteissa veikataan ottelun voittajaa tai mahdollista tasapeliä. Tälle kohdetyypille on valittavana kaksi pisteystapaa. Yksinkertaisemmassa pisteytystavassa jokaisesta merkeistä saa sen toteutuessa yhtä paljon pisteitä. Toinen pisteytystapa on määrittää kullekin merkille pistemäärä erikseen. Tämä mahdollistaa sellaisten veikkauskilpailujen luomisen, joissa ei aina kannata veikata todennäköisintä merkkiä, vaan sitä, jolla on paras todennäköisyys/tuotto suhde.

1x2 tallennus

1x2 tulokset

Valintalista

Valintalista-tyyppisissä kohteissa valitaan yksi vaihtoehto annetulta listalta, eli se soveltuu kohteisiin, joissa veikataan esimerkiksi turnauksen voittajajoukketta tai maalikuningasta. Vain täysin oikeasta veikkauksesta saa pisteitä. Veikkauskohteissa käytettäviä valintalistoja voi helposti lisätä hallintakäyttöliittymässä.

Valintalista veikkaus

Valintalista tulokset

Vapaa lukuarvo

Vapaa lukuarvo-tyyppisissä kohteissa veikataan yhtä numeerista arvoa. Kohdetyypin pisteytys on mahdollista määrittää joko niin, että vain täysin oikeasta veikkauksesta saa pisteitä tai niin, että esimerkiksi viisi lähimmäksi veikannutta saa pisteitä (esim. siten, että lähimmäksi veikannut saa viisi pistettä, toiseksi lähimmäksi veikannut saa kolme pistettä jne.)

Vapaa lukuarvo veikkaus

Vapaa lukuarvo tulokset

Aika

Aika-kohdetyyppi on tarkoitettu käytettäväksi kohteissa, joiden lopputuloksena on jokin aika, esimerkiksi 12 minuuttia 45 sekuntia. Tällaisissa kohteissa vapaa lukuarvo-kohdetyypin käyttä ei välttämättä ole mielekästä, koska silloin jouduttaisiin sopimaan erikseen myäs käytettävästä aikayksiköstä. Pisteytys samoin kuin vapaa lukuarvo-kohteissa.

Aika veikkaus

Aika tulokset

Vapaa teksti

Vapaa teksti-kohdetyyppi soveltuu kohteisiin, joissa on niin paljon mahdollisia vaihtoehtoja, että niistä ei ole mahdollista tai järkevää muodostaa valintalistaa. Käytännön syistä tekstin pituus on rajoitettu 20 merkkiin.


Perusta uusi veikkauskilpailu